nl-NLen-GB
  • /

Algemeen Nut Beoogde Instelling

Stichting Turn-Over heeft met succes de ANBI-status aangevraagd verkregen. Dit is zeer goed nieuws! Dit betekent dat je als donateur zelf je gift aan Turn-Over aftrekken van de inkomstenbelasting. Bovendien hoeven wij geen belasting te betalen over nalatenschappen of schenkingen. De donatie kan dus helemaal gebruikt worden om ons werk te ondersteunen. Meer informatie over ANBI vind je op www.anbi.nl.
 
Wat houdt de ANBI nu precies in?
Een ANBI is een algemeen nu beoogde instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor een algemeen nut. Het kan een goed doel zijn, een kerk of een organisatie met een bepaalde levensbeschouwing. Het kan ook een culturele of wetenschappelijke instelling zijn.
 
Een ANBI moet dus 90% van haar inzet richten op het algemeen belang. Ze mag niet bedoeld zijn om winst te maken en moet voldoen aan eisen van integriteit. De leiding of bestuur mag niet over het vermogen beslissen alsof het privé vermogen is. Een ANBI mag ook niet teveel vermogen hebben. voor onkostenvergoedingen zijn er strikte regels. En een beleidsplan is verplicht. Kosten en bestedingen moeten redelijk in evenwicht zijn.
Met trots werken wij o.a. samen
Stichting Turn-Over maakt gebruik van cookies

Wij plaatsen cookies om uw ervaring op de website te verbeteren. De cookies die vereist zijn om de website te gebruiken zijn wettelijk toegestaan. Voor de andere cookies kunt u hieronder toestemming geven.

meer informatie