nl-NLen-GB

Iedereen verdient een tweede kans of een steuntje in de rug.

 
Ontvangt uw zoon een uitkering en ligt hij de hele dag op de bank? Lukt het uw kind niet om zijn baan te behouden door zijn gedrag? Zijn er problemen op school of is uw kind uitgevallen? Heeft uw kind zonder startkwalificatie het onderwijs verlaten en weet hij niet wat hij moet doen? Worden de problemen zo groot dat u niet meer weet wat te doen of hoe erger te voorkomen? Project Turn-Over helpt probleem- en kwetsbare jongeren  bij hun volgende stap in hun leven richting werk of een passende opleiding. We werken vanuit een preventief karakter en leggen de nadruk op persoonlijke mogelijkheden, talenten en kansen. De Turn-Over programma’s zijn gebaseerd op structuur, normen, waarden en grenzen. We werken samen met andere organisaties en stakeholders om een zo uitgebreid mogelijk programma te verzorgen. Ook betrekken we, waar mogelijk, het netwerk van de deelnemers bij onze programma’s. We stimuleren, motiveren en ondersteunen onze deelnemende jongeren fysiek en mentaal, zodat ze leren verantwoordelijkheden te nemen en stappen voorwaarts te zetten.
 
Waarom Turn-Over wél werkt?
Ons multidisciplinaire trainingsprogramma heeft tot doel van kwetsbare-, probleem- en risico-jongeren volwaardige deelnemers van de maatschappij te maken. Hoe? Met rugby, de principes uit de rugbysport, mentale begeleiding en trainingen en workshops. Waarom ons trainingsprogramma wél werkt? Jongeren kunnen bij ons zichzelf zijn en worden niet gezien als een nummer. We werken samen als een team. We sporten samen, eten samen en volgen samen de fysieke en mentale trainingen. Turn-Over maakt gebruik van een specifieke methodiek gericht op groepsdynamiek en het aanleren van nieuw gedrag. De online coaching-methode SuperCoach Online en de methode zoals toegepast in School of Hard Knocks UK liggen hieraan ten grondslag.
 
Het doel
Naast een beter zelfbeeld en het nemen van verantwoordelijkheden is het doel van dit project deelnemers te laten uitstromen naar betaald werk of terug naar school/opleiding. En natuurlijk blijven we ook dan uw zoon of dochter ondersteunen. Deelname aan Turn-Over kost niets, alleen volledige inzet en motivatie van de deelnemer. Is Turn-Over iets voor uw zoon of dochter? Neem contact op via info@turn-over.nl
 
Liever individuele begeleiding?
Op zoek naar individuele begeleiding voor uw zoon of dochter? Via Peperkamp Coaching&Training kunnen we uw zoon of dochter begeleiden op de manier die voor hem/haar het beste werkt. Neem direct contact op!  

Oprichter Joeri Peperkamp: ‘Ik probeer onze jongeren te laten denken in oplossingen. Deelnemers hebben vaak al met hulpverlenende instanties te maken gehad. Ze praten in termen als jullie en ik. Wij laten ze zien dat we sámen van alles kunnen bereiken.’ 

Begeleider Dianne de Romijn: ‘Het gemiddelde re-integratiepercentage ligt op 34%. Onze jongeren zijn het bewijs dat Turn-Over werkt, bij ons vindt namelijk ruim 70% een blijvende baan. Vooraf had ik bedacht dat het al geweldig zou zijn als we het verschil zouden kunnen maken voor één jongere. Dit succes overtreft echt al mijn verwachtingen.’

Met trots werken wij o.a. samen
Stichting Turn-Over maakt gebruik van cookies

Wij plaatsen cookies om uw ervaring op de website te verbeteren. De cookies die vereist zijn om de website te gebruiken zijn wettelijk toegestaan. Voor de andere cookies kunt u hieronder toestemming geven.

meer informatie