nl-NLen-GB

Stichting Turn-Over.

 
Doel van de stichting Turn-Over 
De Stichting heeft als doel: het bieden van professionele begeleiding en intensieve coaching, vanuit het hart, aan jongeren en (jong-)volwassenen, om ze op maat zowel fysiek als mentaal te ondersteunen en te motiveren bij de volgende stap in hun leven richting opleiding,  (vrijwilligers-)werk en/of nieuwe competenties, en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. 
 
Visie 
Turn-Over wil jongeren en (jong)volwassenen door professionele begeleiding en sport helpen bij de volgende stap in hun leven.   
 
Missie 
Turn-Over ondersteunt en begeleidt jongeren en (jong) volwassenen met behulp van de Turn-Over methode door het aanbieden van diverse programma’s waarin sport, structuur, fysieke en mentale/geestelijke gezondheid en -weerbaarheid, competentie-ontwikkeling en gezonde leefstijl centraal staan, waardoor ze klaargestoomd worden voor de volgende stap in het leven, waarbij de eigen verantwoordelijkheid het uitgangspunt is. Onze aanpak is zowel individueel als groepsgericht. 
 
Uitgangspunten 
Onze uitgangspunten voor de Turn-Over methode en–programma’s zijn:
 • Sport en bewegen vormen het belangrijkste kader van de Turn-Over methode en –programma’s
 • Gebaseerd op structuur, normen, waarden en grenzen
 • Met een zo groot mogelijk preventief karakter
 • Waarbij iedereen een tweede kans verdient
 • Met nadruk op persoonlijke mogelijkheden, talenten en kansen
 • Waarbij ook standaard het netwerk van de deelnemers betrokken wordt
 • En altijd in samenwerking met andere organisaties en stakeholders

Kernwaarden 

 1. Iedereen wordt gezien, doet mee en hoort erbij
 2. Respect hebben voor jezelf en de ander 
 3. Samenwerken loont
 4. Kunnen incasseren helpt je vooruit
 5. Fouten maken mag: zonder fouten leer je ook niet, ontdekt je de grenzen niet en verleg je ze ook niet
 6. Blijf niet hangen in fouten van jezelf of de ander, focus je op de volgende “actie” en maak het goed
 7. Iedereen verdient ten minste een 2e kans
 8. Vertrouwen geven en krijgen
 9. Oprechte interesse hebben in elkaar
 10. Elkaar op een respectvolle, positieve wijze benaderen en aanspreken
 11. Focus vooral op wat goed gaat en waar je sterk in bent en bouw dit uit
 12. Iedereen is en blijft lid van de Turn-Over “familie”.


 
 
 

Giften en donaties

meer informatie

Activiteiten

meer informatie

Meerjarenbeleidsplan

meer informatie
Met trots werken wij o.a. samen
Stichting Turn-Over maakt gebruik van cookies

Wij plaatsen cookies om uw ervaring op de website te verbeteren. De cookies die vereist zijn om de website te gebruiken zijn wettelijk toegestaan. Voor de andere cookies kunt u hieronder toestemming geven.

meer informatie